Om Recastudiet

Recastudiet er, sammen med Holbæk & Omegns
Musikskole, ejet af Finn Reiner, som har drevet begge virksomheder i over 40 år.

Pladeselskabet Reca, var oprindeligt et analog studie, men blev ved skolens store ombygning i 1997 omdannet til et moderne digitalt lydstudie. Man bevarede dog muligheden for at lave indspilninger med større bands, kor og lign. Ombygningen blev lavet så smart, at man nu kan lave studieoptagelser fra forskellige lokaler på skolen – hvis man i sin indspilning ønsker at separere lyden.

Ved indspilning i Recastudiet kan man vælge at benytte skolens grej eller medbringe sit eget.

Flere anderkendte musikere har i tidens løb indspillet i Recastudiet, bl.a. Lotte Riisholt, Kim Schwartz,Klaus and Servants og mange flere.

reca